GHOSTEMANE / OZZUARIO

@ Reggies

Thursday, August 1 ~~ 10PM

Age Restrictions: 18+

GHOSTEMANE / OZZUARIO
8/01 Thursday @ Reggie's Rock Club
$22 ADV / $25 DOS / 18+ / 10 PM

Lineup:

GHOSTEMANE
OZZUARIO